Neotec Energy

Νέα εποχή ηλεκτροκίνησης

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού παγκοσμίως θέτουν σταδιακά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο επίκεντρο δράσεων και συμπεριφορών, υιοθετώντας συνήθειες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Κυβερνήσεις, οργανισμοί μέχρι απλοί τελικοί καταναλωτές, στο σύνολό τους στρέφονται σταδιακά στην αξιοποίηση καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Η συγκεκριμένη τάση δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα των μετακινήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η ηλεκτροκίνηση με τα πλεονεκτήματα που την συνοδεύουν αναδεικνύεται σε βασική στρατηγική επιλογή.
Παράγοντες όπως το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων σε σύγκριση με αυτό των συμβατικών (με κινητήρα εσωτερικής καύσης) και οι φιλικές προς το περιβάλλον χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες που σταδιακά ωριμάζουν δείχνουν τον δρόμο της εξέλιξης.

electromobility 01
electromobility 02

Οι κυριότερες παράμετροι οι οποίες εκτιμάται ότι θα καθορίσουν την ταχύτητα εξάπλωσης της ηλεκτροκίνησης συνοψίζονται ως εξής:

α) Οι εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων διαθέτουν με την πάροδο του χρόνου όλο και μεγαλύτερο αριθμό υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, επενδύοντας σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D). Αυτό δίνει περισσότερες επιλογές στον τελικό καταναλωτή και αναμένεται σταδιακά να επιφέρει μείωση στο κόστος κτήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος το οποίο σήμερα παραμένει σχετικά υψηλό.

β) Η προαναφερόμενη ωρίμανση των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών θα προσφέρει νέες λύσεις και βελτιωμένη εμπειρία χρήσης στον οδηγό ενός ηλεκτρικού οχήματος, επιλύοντας σταδιακά επιμέρους τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ηλεκτροκίνηση.

γ) Το σύνολο των αναπτυγμένων χωρών αναπτύσσει εκτεταμένες υποδομές φόρτισης με στόχο την κάλυψη των βασικών αναγκών του οδηγού για ασφαλή ανεφοδιασμό, τη στιγμή και στον χώρο που τον χρειάζεται, σε ένα αποδεκτό χρονικά διάστημα φόρτισης του οχήματός του.

δ) Η εξυπηρέτηση του ταχέως αυξανόμενου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων θα δημιουργήσει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες για την τροφοδοσία του. Οι εν λόγω ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να καλυφθούν με παραγωγή μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για να μην μετακυληθούν απλά οι εκπεμπόμενοι ρύποι από τον τόπο κατανάλωσης στον τόπο παραγωγής της ενέργειας.

 

ε) Τα οικονομικής φύσεως κίνητρα όπως η επιδότηση του αρχικού κόστους αγοράς, η απαλλαγή τελών κυκλοφορίας και άλλες αντίστοιχες φορολογικές ελαφρύνσεις θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στον ρυθμό απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και στον αντίστοιχο ρυθμό απόσυρσης των συμβατικών.

στ) Η παροχή μη οικονομικών κινήτρων όπως η ελευθερία αποκλειστικής κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων σε τμήματα μεγάλων πόλεων ή κινήτρων τύπου δωρεάν στάθμευσης σε καθορισμένες αστικές ζώνες που αμφότερα θεσμοθετούνται πλέον όλο και συχνότερα, θα καταστήσουν ακόμα ελκυστικότερη την απόκτηση ενός ηλεκτρικού οχήματος.

ζ) Η αποσαφήνιση ρυθμιστικών/νομικών θεμάτων καθώς και επιμέρους τεχνικών θεμάτων που σχετίζονται με την εγκατάσταση & λειτουργία των φορτιστών θα άρει υφιστάμενες ασάφειες επί των διαδικασιών, επιταχύνοντας την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης.

electromobility 03

Σημαντική παράμετρος-οδηγός όλων των επιμέρους δράσεων αποτελούν οι πολιτικές της Ε.Ε. σε σχέση με την κλιματική αλλαγή οι οποίες έχουν θέσει ως στόχο τη δραστική μείωση των εκπομπών καυσαερίων έως το 2030.